Yeni Bir Kulaklığı Test Ederken Dinlenecek Şarkılar

Yeni bir kulaklık almak, özellikle de fiyatların bu kadar arttığı bir dönemde gerçekten önemli bir konu haline geliyor. Özellikle de şarkıları zaman geçsin diye değil de zevk alarak dinliyorsanız. Bu yazımda sizlere tercih edeceğiniz kulaklığı netlik, bass, tiz, mid, stereo gibi konularda sonuna kadar test edebileceğiniz şarkıları tavsiye ediyor olacağım.

İlk olarak netlik testi ile başlayalım

Bu şarkıda sözleri ve melodiyi ne kadar berrak duyuyorsanız, denediğiniz kulaklık netlik ve berraklık konusunda o kadar başarılıdır. Kalitesi düşük kulaklıklarda şarkı sözlere sanki cızırtılıymış gibi duyulabilir.

-Bass testinden devam edelim

Eğer siz de benim gibi basslı şarkılara, bassları beyninizin içinde hissetmeye bayılıyorsanız kulaklığınız ile bu şarkıları mutlaka denemeniz gerekiyor.

Bu şarkıyı dinlerken basslar beyninize işliyor, aynı zamanda da kulaklık cızırdamıyorsa doğru kulaklığı elinizde tutuyor olabilirsiniz.

Kulaklığım ne kadar bass’a dayanabilir diye merak ediyorsan bu şarkıyı da denemelisin

Rock performansı için

Klasik müzik performansına da bakalım

Tiz performansı için bu şarkıları denemek lazım

Stereo testi için son derece uygun bir şarkı

Bu şarkıda her ses farklı bir kulaklıktan geliyor. Farkı tam olarak anlamak için 2 farklı kulaklıkla denemek gerekebilir

Son olarak, kulaklık bu şarkıda zorlanmıyorsa her koşula uyum sağlayacaktır

--

--

--

Öğrenci, sporcu, oyuncu, yazılımcı her şeyden var biraz. Instagram @eminn_varol

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Emin Varol

Emin Varol

Öğrenci, sporcu, oyuncu, yazılımcı her şeyden var biraz. Instagram @eminn_varol

More from Medium

MemuMob Release

Ironhack Challenge 2: Wireframing with Tappsk

Rethinking Design Contest for a Volcano Museum — ‘Tectonic’ Design Challenge by UNI

Ironhack’s Prework: Teasha McCoy_Challenge 1